PIONIEREN IN DE MANNENOPVANG

De vier grote steden hebben sinds 1 juli 2008 een opvang met in totaal 40 opvangplekken. Deze zijn bestemd voor slachtoffers van (dreigend) geweld in afhankelijkheidsrelaties en slachtoffers van mensenhandel. In het verkennende onderzoek ‘Pionieren in de mannenopvang’ is, aan de hand van een steekproef onder (ex)slachtoffers, gekeken naar de ernst van de problematiek en naar het effect van de opvang. Lees meer

Titel: Pionieren in de mannenopvang. Een evaluatiestudie na 2½ jaar ervaring met de opvang en hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van (dreiging van) geweld in afhankelijkheidsrelaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Auteur: Dr. Anita C. Nanhoe
Aantal Pagina’s: 119
Prijs: vrij downloadbaar
Uitgever: gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht