Hindostaanse kinderen grijpen kansen in onderwijs

Hoe komt het dat Hindostanen en Marokkanen vanuit een sociale achterstand toch een academische opleiding hebben gehaald? Ontwikkelings- en onderwijspsycholoog Anita Nanhoe deed hierover haar promotieonderzoek. Migranten komen meestal naar Nederland om erop vooruit te gaan. Hun kinderen krijgen het met de paplepel ingegeven om hun kansen te grijpen, is een van haar conclusies.

De onderzoekster vergeleek voor haar onderzoek onder meer Hindostaanse afgestudeerden van laagopgeleide ouders met autochtone Nederlandse afgestudeerden van laagopgeleide ouders. Van de Marokkaanse en Hindostaande kinderen – en vooral de jongens – wordt verwacht dat ze het beter doen dan hun ouders. Goede cijfers halen is vooral bij Hindostanen erg belangrijk.

Prestatiedruk
Opvallend is volgens Nanhoe dat vooral broers en zussen druk legden op de prestaties van de afgestudeerden. “Die groeien ook in Nederland op en gaan als pioniers het onderwijsstelsel in.” Daardoor weten ze wat de mogelijkheden in Nederland zijn en motiveren ze hun jongere broers en zussen.

Zelf is Nanhoe ook een in Suriname geboren Hindostaanse uit een een lagere sociaal-economische klasse. “Ik heb herkenningspunten gehad in de interviews.” Het plan van haar vader was dat ze na de mavo zou trouwen. “Maar ik ben door gaan studeren.” Geen duw in de rug dus, maar sommige respondenten hadden vergelijkbare ervaringen.

Etnische afkomst
Anita Nanhoe vindt dat Nederlandse beleidsmakers ook naar de etnische afkomst moet kijken van leerlingen. Iets waar de politiek juist vanaf stapt. “Nederland wil bij de top 5 van de kenniseconomieën behoren. Dan moet je rekening houden met etnische verschillen.” Want iedere Nederlandse burger moet dan kansen krijgen. De onderzoekster hoopt dat haar onderzoek bij politici invloed heeft op de bezuingingsmaatregelen die genomen zijn of nog op de plank liggen.

Op 11 april 2012 promoveerde Nanhoe aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees het artikel op Nickerie.net