Succes in een vreemd land

Veel bekende en onbekende allochtonen hebben een adembenemende carrière gemaakt. Zij komen uit een armoedig immigrantengezin en worden niettemin prominente schrijvers, milieuactivisten, politici, wetenschappers, advocaten, artsen, journalisten, televisiepersoonlijkheden, ondernemers, vakbondsmensen, cabaretiers, enzovoort.

Er is een groeiende groep ‘koplopers’, gewone allochtone Nederlanders, die hun kansen grijpen, zich omhoog werken en een welvarend bestaan opbouwen in Nederland. Sommigen zijn kleine of grotere ondernemers, anderen vind je als werknemers op mbo, hbo of academisch niveau bij tal van bedrijven en organisaties.

Als je kijkt waar ze vandaan komen is dat een uitmuntende prestatie. Het gaat goed met deze groep en zij zijn een aanwinst voor onze maatschappij. Dat roept de vraag op hoe het komt het dat zij zo succesvol zijn, terwijl een groot deel van de immigranten in Nederland juist aan de onderkant van de samenleving blijft hangen in de slechtst betaalde banen.

Dit boek beschrijft de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het succes in de loopbaan van allochtonen. Het geeft antwoord op de vraag waarom sommige allochtonen succesvol zijn en (veel) andere niet. Welke factoren hebben hen geholpen? Wat heeft hen belemmerd? Welke barrières waren het grootst en hoe hebben ze die overwonnen?

Auteur: Arnold Enklaar 
Voorwoord: Anita Nanhoe 
Uitvoering: 328 pagina’s