EER EN PARTNERGEWELD ONDER HINDUSTANEN

imageDit rapport is een verkennende studie naar de vraag hoe eerkwesties en huwelijkdwang doorwerken bij partnergeweld onder Hindostanen. Het rapport begint met een beschrijving van de plaats van eerkwesties en het huwelijk in de opvoeding binnen Hindostaanse gezinnen. Vervolgens komt aan bod welke hulp en belemmeringen moeders en jongeren ondervinden tijdens het partnergeweld, bij de beëindiging ervan en na de geweldsperiode. Ook is er bijzondere aandacht voor de eergerelateerde dynamiek rondom de scheiding. Het rapport beschrijft verder de maatregelen die volgens de respondenten hebben bijgedragen aan het beëindigen van het partnergeweld en aan de preventie van de intergenerationele overdracht. Daarbij gaat het ook om de overdracht van normen rond eerkwesties en huwelijksdwang aan jongeren die getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders. Het rapport sluit af met conclusies en beleidsaanbevelingen.

Auteurs: Dr. Anita Nanhoe, Prof. dr. Trees Pels, Mr. dr. Katinka Lünnemann
Aantal Pagina’s: 98
Prijs: vrij downloadbaar
Uitgeverij: Verwey Jonker Instituut