GAMECHANGERS LHBT: GOD MAAKT GEEN FOUTEN

Eind 2012 trok een jongeman aan mijn mouw. Hij vroeg mij, als gepromoveerde Hindostaanse, om me in te zetten voor de lhbt-acceptatie onder Hindostanen. Maar dat zag ik niet zitten. Ik had geen zin om over de seksuele voorkeur of geaardheid van mensen te spreken. Dat is een privé-aangelegenheid. Ieder dient zijn of haar leven in te richten conform het eigen geluksgevoel. Bovendien had ik te weinig kennis over de problematiek rondom lhbters. Maar deze jongeman gaf zich niet gewonnen. Om mij te overtuigen, vertelde hij mij keer op keer over zijn levensloop. Zijn seksuele ontwikkeling begon heel spannend, maar werd al vlug traumatisch. Zijn moeder had van alles geprobeerd om hem te genezen. Zo brachten ze hem naar winti-priesters om de boze geesten uit zijn lijf te bannen en naar imams om hem het juiste pad te tonen. Ook heeft zijn moeder haar best gedaan om de homoseksualiteit uit zijn lichaam te slaan. Zij schaamde zich voor hem. Hij had haar onteerd, de wereld én haar bewezen dat zij had gefaald. Deze jongeman vertelde mij over zijn eenzaamheid, de pedofiele contacten waar hij al heel jong voor gebruikt was, over de verstoting en de traumatisering. De bejegening door zijn herkomstmilieu was dermate traumatiserend dat de draaglast het won van zijn draagkracht. Hij klopte aan vele deuren, maar vond nergens hulp. Hij werd zelfs veroordeeld door hulpverleners en weggestuurd. Hij is ernstig beschadigd en zal waarschijnlijk nooit herstellen.
Zijn verhaal liet mij niet los. Lees verder op pagina 63.

 
imageHet aanpakken van homofobie in o.a. de Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse gemeenschap is een lastig vraagstuk. Mede door de afstand die veel hetero’s voelen ten aanzien van de strijd die lhbt’s bijna dagelijks moeten voeren. De sleutel voor de sociale acceptatie van homoseksualiteit in migrantengroepen en de emancipatie van lhbt’s ligt in de ontwikkeling van individuele vrijheid én in de herverdeling van het probleemeigenaarschap bij hetero’s en lhbt’s. Hoe dat te bereiken in migrantengroepen, vindt u in deze methodiek Gamechangers.

De methodiek Gamechangers is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Hindustani, Stichting Maruf, Turkse Arbeidersvereniging HTIB, Turkse Vereniging Eindhoven ETÜD, Koerdische netwerken in Den Haag, Focus on Human Development en Stichting Hindostaanse Welzijnsorganisatie Apna Bhawan.

Auteur: Anne-Floor Dekker
Aantal Pagina’s: 79
Prijs: vrij downloadbaar
Uitgever: Vluchtelingen Organisaties Nederland