TUSSEN LIEFDEVOLLE OMARMING EN RESOLUTE VERSTOTING

Acceptatie van homoseksualiteit onder Surinaamse Hindustanen in Nederland

imageOver homoseksualiteit onder Surinaamse-Hindustanen in Nederland is maar weinig bekend.
In deze vernieuwende studie zijn de auteurs daarom in gesprek gegaan met Hindustaanse homoseksuelen en experts binnen en buiten de Hindustaanse gemeenschap. Deze gesprekken tonen hoe mensen hun seksuele ontwikkeling en partnerrelaties vormgeven en ervaren. Tevens leveren deze gesprekken rijke inzichten op hoe ouders van de respondenten omgaan met homoseksualiteit in de opvoeding. Daarnaast beschrijft het boek hoe religies en geschriften zich verhouden tot homoseksualiteit. Centraal staat de vraag in hoeverre Surinaams-Hindustaanse homoseksuelen hun seksuele identiteit accepteren en in hoeverre zij zich sociaal geaccepteerd en gesteund voelen in hun omgeving.
De studie sluit af met maatregelen die bij kunnen dragen aan de bevordering van zelfacceptatie en sociale acceptatie van homoseksuele Hindustanen.

Het boek besteedt onder andere aandacht aan:

HET CULTURELE SCRIPT

– religies en geschriften
– de plaats van homoseksualiteit in de opvoeding
– omgaan met homoseksualiteit van een familielid

ERVARINGEN VAN LHB’S:
– het intrapyschische script en de zelfacceptatie
– het interpersoonlijke script en de sociale acceptatie
– seksualiteit en partnerrelaties

HULP
– gewenste en ervaren hulp
– de rol van zelforganisaties en LHBTI-organisaties
– onderwijsinstellingen

Auteurs: Dr. Anita Nanhoe, Dr. Jurriaan Omlo
Aantal pagina’s: 200
Prijs: € 24,50
Bestellen bij de uitgever: Stili Novi Publishing