MIJN OUDERS MIGREERDEN OM EROP VOORUIT TE GAAN

imageDe onderzoeker heeft met behulp van de biografische interviewmethode een schat aan informatie vergaard over de succesbevorderende factoren in de opwaartse onderwijsmobiliteit van Marokkaanse, Hindostaanse en autochtone academici, allen met een laag herkomstmilieu. In dit onderzoek is aandacht voor de invloed van klasse, etniciteit en gender, alsmede voor factoren in de gelegenheidsstructuur die bijdragen aan de opwaartse onderwijsmobiliteit. De onderzoeker beantwoordt tevens de vraag welke maatregelen in het onderwijssysteem nodig zijn om de achterstand van allochtone leerlingen ten opzichte van autochtone leerlingen te reduceren.
Titel: Mijn ouders migreerden om erop vooruit te gaan. Onderwijs en de dynamische habitus. Succesbevorderende factoren in de onderwijscarriere van Marokkaanse, Hindostaanse en autochtoon Nederlandse academici uit lager sociaal-economische milieus.

Auteur: A.C. Nanhoe
ISBN: 9789044128871
Aantal Pagina’s: 297
Prijs: € 34,00
Uitgever : Garant Uitgevers nv

 

RECENSIE ‘MIJN OUDERS MIGREERDEN OM EROP VOORUIT TE GAAN’

imageWanneer het gaat over de onderwijsloopbanen van migranten- jongeren, is het doemdenken nooit veraf. De jeugdwerkloosheid onder jongeren van allochtone origine is onrustwekkend hoog, net zoals het aantal vroegtijdige schoolverlaters in die groep. Toch zijn er ook, en gelukkig steeds meer, jongeren met een migratieachtergrond die wel goed presteren op school en die hooggeschoold in het beroepsleven stappen. Wat is hun geheim? Waarom slagen zij waar anderen moeten afhaken? Welke factoren zorgen ervoor dat zij een geslaagde schoolcarrière uitbouwen en anderen niet? Lees verder

Titel: Migrantenjongeren met een succesvolle onderwijscarriere
Door: Lies van Rompaey
In: Schoolwijzer, 2013, 15, pp. 15-23.