EEN VREEMDE THUIS, THUIS IN DEN VREEMDE

imageEen vreemde thuis, thuis in den vreemde snijdt een vraagstuk aan dat steeds belangrijker wordt in de global village waarin we leven. We trekken de wereld over, we migreren binnen en buiten onze landsgrenzen en zijn met vele anderen op velerlei wijze verbonden. De moderne technologie van skype, WhatsApp en facebook draagt er ook aan bij dat we footloose worden. Voor moderne burgers worden de vragen ‘Wat is ons thuis en waar voelen we ons thuis?‘ steeds belangrijker. ‘Wat betekent deze dynamiek voor ons leven en voor de beweeglijkheid van onze identiteit?’ Thuis, thuiskomen, onthechten en vervreemd raken zijn hedendaagse thema’s. Voorspelbaarheid in onze levensloop maakte plaats voor levenslopen met onverwachte wendingen, soms ontwrichting, stijgingen of een val. We veranderen en soms past ons oude (t)huis dan niet meer. We begeven ons in steeds meer werelden tegelijkertijd: geografisch, sociaal-cultureel, economisch, professioneel en persoonlijk. ‘Hoe vinden we dan in de voortdurende verandering houvast? Welke gewoonten en vaardigheden hebben we nodig om wereldburger te zijn, maar ook een thuis te vinden en niet vervreemd te raken?’ In deze bundel, onder redactie van Sietske Dijkstra en Lia van Doorn, nemen tien auteurs uit diverse disciplines en geboortelanden als Iran, Nederland, Suriname, België en de VS, ons mee in een essay over hun afkomst en aankomst. Verder slijpen ze hun vakoog met beschouwingen over vreemd en thuis zijn, en gaan ze na hoe deze inwerken op hun professie en persoonlijke leven. Daarnaast tonen drie portretten van een Japanse uit Amsterdam, een Nederlandse over Singapore en een Koreaanse Duitser vanuit Chicago over hoe de wereld een speelveld is geworden waar wordt gewonnen en verloren. Gezamenlijk laten deze bijdragen de meerwaarde zien van migreren, loslaten en thuisraken.

Titel: Een vreemde thuis, thuis in den vreemde
Redactie: Sietske Dijkstra, Lia van Doorn
Auteurs: Sietske DijkstraRene GabrielsHalleh GhorashiWalter GulickBea LalmahomedMick MatthysAnita NanhoeFroukje SantingJeanine Suurmond en Katie Lee Weille.
ISBN: 9789078094531
Aantal Pagina’s: 242
Prijs: € 24,75
Uitgever: Uitgeverij Stili Novi.