PARTNERGEWELD EN OPVOEDING

Aandachtspunten voor gemeentelijk beleid 

imageGemeenten hebben vanuit de Wmo een belangrijke taak bij de aanpak van huiselijk geweld en het ondersteunen van gezinnen. Dit essay biedt handvatten voor het combineren van deze beide verantwoordelijkheden. De auteurs presenteren onderzoeksbevindingen over geweld tussen ouders. De kinderen en de opvoeding kunnen lijden onder dit soort geweld. Dat kan zelfs van generatie op generatie overgaan. Die kans wordt kleiner als kinderen goed worden begeleid. Hoe kunnen gemeenten de moeders, vaders en kinderen beter ondersteunen om met de gevolgen van dit soort geweld om te gaan? Welke aangrijppunten en condities zijn belangrijk? Dit essay geeft hierop antwoorden. Het is onderdeel van een reeks praktijkgerichte publicaties over relatiegeweld en de gevolgen daarvan voor de opvoeding. De belangrijkste bron hiervoor vormen interviews met moeders en jongeren die het meemaakten.

Auteurs: Dr. Marjolein Distelbrink, Prof. dr. Trees Pels, Dr. Anita Nanhoe
Aantal Pagina’s: 48
Prijs: vrij downloadbaar
Uitgeverij: Verwey Jonker Instituut