ONDERWIJS EN DE DYNAMISCHE HABITUS

imageNiet alleen taal en rekenen behoren tot het onderwijscurriculum, maar ook cultureel kapitaal. Het onderwijsbeleid heeft geen beleidsmatige aandacht voor cultureel kapitaal en voor opbouw van het juiste sociaal kapitaal, terwijl deze evenals de investeringen met betrekking tot taal, rekenen en uitvalpreventie belangrijke bijdragen leveren aan onderwijssucces. Investering in cultureel en sociaal kapitaal is nu nodig om de huidige generatie kansarme leerlingen optimale kansen te bieden. Wellicht komen we zo dichter tot ons ideaal van een samenleving waarin alle leerlingen gelijke kansen krijgen bij gelijke prestaties. Binnen de lange traditie van het onderwijsbeleid, betekent dit een belangrijke omslag in ons denken over het onderwijs. Is Nederland klaar voor het avontuur? Lees verder

Door: Dr. A.C. Nanhoe
In: Cascade, jaargang 9, 21, pp. 13-15.