Over mij

Welkom op mijn website. Op deze website geef ik bekendheid aan publicaties die ik heb geschreven of waar ik aan heb bijgedragen. Ik houd mij voornamelijk bezig met het zelfbeschikkingsrecht en aanverwante vraagstukken. Zelfbeschikkingsrecht is een paraplubegrip dat verwijst naar het recht om aan het stuur te staan van je eigen lichaam en leven. We kunnen hierbij denken aan vraagstukken als huiselijk geweld, mensenhandel, emancipatie en seksuele diversiteit. Maar ook het recht op onderwijs en ontwikkeling behoren tot het zelfbeschikkingsrecht

About me

Welcome to my website. On this website you’ll find my publications or publications to which I contributed. I’m mainly engaged in topics related to self-determination. Self-determination refers to the right to make your own decisions. We can think of subjects such as domestic violence, human traficing, emancipation and sexual diversity. But also the right to have an education and to develop are related to self-determination.

Dr. Anita C. Nanhoe (PhD)